Değerli Meslekdaşlarımız,

Lenfödem hastalığı; tanı yöntemleri, tedavi ve teknolojide ilerlemeler sayesinde hem primer hem de cerrahilere veya diğer durumlara sekonder olarak gelişen formlarında oldukça sık rastlanan bir hastalık durumuna gelmiştir. Lenfödemin erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir ve bu konuda fiziatristler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda lenfödem eğitimi konusunda bizleri yönlendiren, ufkumuzu ve vizyonumuzu derinleştiren değerli hocalarımızın açtığı yolda ilerlemek adına yaklaşık 2 yıl önce Anadolu Lenfödem Derneği multidisipliner olarak kurulmuştur. Lenfödem farkındalığını arttırmayı, bu konuda multidisipliner ve interdisipliner bilimsel çalışmalar yapmayı, hastaların tanı ve tedavisine rehberlik edip, risk altındaki hastalarda preventif yaklaşımlarla lenfödem gelişmesini engellemeyi, aynı zamanda lenfödemi bulunanların en erken dönemde en doğru şekilde tedavi edilmesini amaçlayan derneğimiz adına 2016 yılı Eylül sonunda düzenlenecek 1. Lenfödem Sempozyumu’na sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Sempozyumun ilk gününde lenfödem tüm yönleriyle panellerde ele alınacak, ikinci gün ise lenfödem değerlendirme ve tedavisiyle ilgili çalıştaylar yer alacaktır.

Bu kapsamda konularında tecrübeli olan değerli hocalarımızla sadece üst ve alt ekstremite değil genital lenfödem ve lipödem konularına da yer verilecektir. Lenfödem konusuyla ilgilenen ve lenfödem tedavisi ekibinin lideri olan başta fiziatristler olmak üzere tüm meslektaşlarımızı ve sağlık profesyonellerini bu toplantıya bekliyoruz. İlk kez bu yıl gerçekleşecek olan sempozyumumuzun sizlerin destek ve katkılarınızla gelişip güçleneceğine inanıyor ve her yıl düzenlenmesini planlıyoruz.

Lenfödemle ilgili bilgilerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek ve kanıta dayalı güncel yaklaşımlara ulaşmayı hedeflediğimiz bu sempozyum için şimdiden ajandalarınızda yer ayırmanızı ve hep beraber olmayı diliyoruz. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Sevgi ve saygılarımızla

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Pınar BORMAN

 

Albümyap.com